Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան
Ֆակուլտետներ. ընդհանուր բժշկության, ատամնաբուժության, դեղագիտության, ռազմական բժշկական
Ուսուցանման լեզուներ. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Read More >>
Երևանի Պետական Համալսարան
Ֆակուլտետներ. պատմության, հայ բանասիրության, քիմիայի, ֆիզիկայի, տնտեսագիտության, մաթեմատիկայի, կենսաբանության, աշխարհագրության, երկրաբանության, իրավագիտության, ռուս բանասիրության, արևելագիտության

Read More >>
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան
Ֆակուլտետներ. Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա, տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն, լրագրություն, սոցիալ-մշակութային սերվիս և տուրիզմ, կիրառական ֆիզիկա, իրավագիտություն, բժշկա-կենսաբանական, լեզվաբանության, հոգեբանություն, օտար լեզուներ:Read More >>
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
Ֆակուլտետներ. արդյունաբերական ճարտարագիտություն և համակարգային կառավարում, համակարգչային և ինֆորմագիտություն, առողջապահական գիտություններ, անգլերեն ծրագրեր, իրավագիտություն, բիզնես և մենեջմենթ, քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ:
Ուսուցանման լեզու. անգլերեն:Read More >>
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
Դեպարտամենտներ. համակարգչային համակարգեր և ինֆորմատիկա, հանքային ինժեներիա և մետալուրգիա, կիբեռնեռիկա, մաթեմատիկա, մեքենաշինություն, մեխանիկա և մեքենագիտություն,..

Read More >>
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆակուլտետներ. ընդհանուր տնտեսագիտություն, մենեջմենտ, ֆինանսներ և հաշվապահություն, առևտուր և մարկետինգ, կիբերնետիկա:
Ուսուցանման լեզուներ. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Read More >>