Top 5
1
Delice Pool & Lounge Club
Delice Pool & Lounge Club is in Nor Norq 2nd mass at Moldavakan 53 Street.
2
Malkhas Jazz
Malkhas Jazz Club presents a program of jazz music every day from 21:00 to 02:30.
3
MEZZO Classic House Club
Mezzo is an upscale two-storey complex club located in the heart of Yerevan, conveniently close to both cultural and entertainment districts of the city
4
12 Club
A place where old friends get together to have a good time and befriend new wonderful people.


12 Club
A place where old friends get together to have a good time and befriend new wonderful people.

Read More >>
Blackberry Lounge Bar
Here you can enjoy various entrees, cocktails, exclusive teas, luxury cigars and many other unique dishes specially prepared by top-notch bartenders and chefs.

Read More >>
Boomerang
Boomerang cafe-bar is located in the very heart of Yerevan, within 7 minutes walking distance from the Republic Square.

Read More >>
Compote Club
Every day in club is live music !- watch for announcements!!

Read More >>
Delice Pool & Lounge Club
Delice Pool & Lounge Club is in Nor Norq 2nd mass at Moldavakan 53 Street.

Read More >>
Famous Kalyan Lounge Bar
Famous Kalyan Lounge Bar կարող եք այցելել ամեն օր 13:00-ից մինչ ուշ երեկո՝ համտեսելու Famous Kalyan-ի կախարդական համը՝ մատուցված տարբեր ալկոհոլային խմիչքներով և վայելելու Live Music՝ Անուշիկ Հարությունյանի կատարմամբ

Read More >>