Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարան
ՀՀ Սահմանադրական դատարան - ՀՀ սահմանադրությամբ սահմանված որոշակի գործառույթներով օժտված դատական իշխանության մարմին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սահմանադրական դատարանը կազմված է ինն անդամից։

Read More >>
Վարչական դատարան
 Վարչական դատարանը ձևավորվել և գործում է 2008 թվականի հունվարի մեկից։

Read More >>
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը (այսուհետ՝ Դատարան) իր իրավասության սահմանում վերանայում է ընդհանուր իրավասության դատարանների՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված բացառիկ դեպքերում՝ միջանկյալ դատական ակտերը:

Read More >>
Վճռաբեկ դատարան
ՀՀ Սահմանադրության 92-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական ատյանը, բացի սահմանադրական արդարադատության հարցերից, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն է, որը կոչված է ապահովելու օրենքի միատեսակ կիրառությունը։

Read More >>