ՀՀ Նոտարներ

Տեղեկություն`
Նոտարն արդարադատության իրականացմանը նպաստող հանրային ծառայություններ իրականացնող անձ է, որը Հայաստանի Հանրապետության անունից, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, իրականացնում է սույն օրենքով նախատեսված նոտարական գործողություններ և ծառայություններ: Նոտարի կարգավիճակի առանձնահատկությունները սահմանվում են միայն «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքով: Նոտարը նոտարական գործողություններ իրականացնում է փաստաթղթեր վավերացնելու կամ վավերացված փաստաթղթեր տրամադրելու կամ օրենքով նախատեսված այլ գործողություններ կատարելու միջոցով:
Նոտարը, վավերացնելով փաստաթուղթը, հաստատում է դրա օրինականությունը և հավաստում փաստաթղթի լիարժեք ապացուցողական ուժը: Նոտարի ստորագրությամբ ու կնիքով վավերացված կամ հաստատված փաստաթուղթն ունի օրենքով նախատեսված հանրային հեղինակություն և լիարժեք ապացուցողական ուժ:

 ՀՀ ՆՈՏԱՐՆԵՐ

ԿԵՆՏՐՈՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Ղեկավար` Ալվարդ Մելքոնյան, նոտար Նունե Սարգսյան, նոտար
Հեռ` +37410-560949, 519939 564253
Հասցե` Երեւան, Մ. Բաղրամյան պ. 1-ին փակ. 14

ԿԵՆՏՐՈՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Ղեկավար` Աիդա Աբրահամյան, նոտար Աշխեն Հարությունյան, նոտար
Հեռ` +37410-565060
Հասցե` Երեւան, Կորյունի փող. 21

ՄԱԼԱԹԻԱ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Ղեկավար` Արմեն Գրիգորյան, նոտար Բաբիկ Սարոյան, նոտար
Հեռ` +37410-744494
Հասցե` Երեւան, Միրաքյան փող. 56

ԿԵՆՏՐՈՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Ղեկավար` Հասմիկ Հարությունյան, նոտար
Հեռ` +37410-528211
Ֆաքս` +37410-528211
էլ-Փոստ`notarhh@mail.ru
Հասցե` Երեւան, Իսահակյան փող. 18

ԿԵՆՏՐՈՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Ղեկավար` Մարինե Մանուկյան, նոտար
Հեռ` +37410-561944 098001717 091400407
էլ-Փոստ` notarmmanukyan@rambler.ru
Հասցե` Երեւան, Տերյան փող. 83

ԱՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Ղեկավար` Նոննա գասպառըան, նոտար
Հեռ` +37410-624147
Հասցե` Երեւան, Խուդյակովի փող. 222

ՆՈՐ-ՆՈՐՔ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Հեռ` +37410-643506, 634801 631512
Հասցե` Երեւան, Գայի պող. 19

ՇԵՆԳԱՎԻԹԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Հեռ` +37410-481919
Հասցե` Երեւան, Բագրատունյաց պող. 43

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Հեռ` +37410-390702
Հասցե` Երեւան, Ա. Սարգսյան փող. 14

ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Հեռ` +37410-575000, 570208
Հասցե` Երեւան, Մ. Խորենացու փող. 162ա

ԱՐԱԲԿԻՐԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
Հեռ` +37410-239707, 259070, 288748
Հասցե` Երեւան, Ն. Զարյանի փող. 27

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ԲԱԺԻՆ
Ղեկավար` Դանիել Մխեյան, պետ
Հեռ` +37410-319116
էլ-Փոստ` info@moj.am
Կայք` www.moj.am
Հասցե`Երեւան, Հալաբյան փող. 41ա