Iravaban.am
iravaban.am կայքը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ ծառայություն` իրավաբան մասնագետներից կազմված թիմը կուսումնասի Ձեր խնդիրը և կնախապատրաստի նրա լուծման վերաբերյալ առաջարկներ:

Read More >>
ԱՅ ԷԼ ՍԻ Իրավաբանական ծառայություն
Իրավաբանական խորհրդատվություն՝ իրավաբանական անձանց գրանցման, Լուծարման, Արժեթղթերի շուկայի իրավական կարգավորման, Անշարժ գույքով գործառնությունների վերաբերյալ:

Read More >>
ԱՌԼԵՔՍ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ Իրավաբանական ծառայություններ
Իրավաբանական ծառայություններ, Կազմակերպությունների գրանցում

Read More >>
ԳՈՐԾՔ Իրավա-տեղեկատվական կազմակերպություն
Աշխատանքի օրենսդրության վերաբերյալ խորհրգատվություն, Սեմինարների կազմակերպում, ԳՈՐԾՔ ամսագրի թողարկում

Read More >>
ԴԱՎԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ Փաստաբանական գրասենյան
Փաստաբանական ծառայություն, Դատական գործերի վարում, Կազմակերպությունների գրանցում, Պայմանագրերի կազմում

Read More >>
ԼԵՎ ԳՐՈՒՊ ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ Փաստաբանական ծառայություն
Փաստաբանական ծառայություն, Խորհրդատվություն, Գործերի վարում դատարաններում

Read More >>